×

Realizované projekty

Vzdelávaním k adaptabilite a prosperite

Logo Zamestnanosť a sociálna inklúzialogo Európsky sociálny fondLogo Sociálna implementačná agentúra

 

 

 

 

 

 

 

Zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií

- zvýšenie konkurencieschopnosti

Zmluva po podpise | Príloha kúpnej zmluvy

 

Operačný program

 

 

 

Hergestellt im Europas

Aufgrund der neuen Gesetzgebung ab 1. Februar 2022 benötigen wir Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten.